Νόσος Alzheimer

Πλαίσιο:

Η νόσος Alzheimer είναι μια βραδέως εξελισσόμενη εγκεφαλική διαταραχή που προκαλείται από μη αναστρέψιμες βλάβες των νευρικών κυττάρων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Η διαδικασία ξεκινάει από περιοχές που είναι σημαντικές για τη μνήμη και τη σκέψη και τελικά περιλαμβάνει και άλλα τμήματα του εγκεφάλου που προκαλούν ανεπάρκεια κι άλλων βασικών συστημάτων του σώματος και προκαλούν το θάνατο ακόμη κι αν δεν συνυπάρχουν άλλα σοβαρά νοσήματα. Η νόσος Alzheimer είναι η συνηθέστερη αιτία άνοιας που προκαλεί μείωση των νοητικών λειτουργιών οδηγώντας σε δυσκολίες στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων. Η νόσος συνήθως αρχίζει μετά την ηλικία των 65 και η διάρκειάτης κυμαίνεται από 3 μέχρι 20 χρόνια. Η νόσος Alzheimer σταδιακά καταστρέφει τη μνήμη του ατόμου και τη δυνατότητά του να μαθαίνει, να σκέπτεται, να κρίνει, να επικοινωνεί και να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Η νόσος συνήθως αρχίζει διακριτικά από μια ελαφρά διαταραχή της μνήμης ή της ομιλίας και εξελίσσεται σε ένα στάδιο όπου το άτομο είναι κλινήρες και χρειάζεται ολοκληρωτική φροντίδα.

Συμπτώματα:

  • Κοινά συμπτώματα της νόσου Alzheimer είναι οι διαταραχές του λόγου, οι προοδευτικές αλλαγές προσωπικότητας, συμπεριφοράς και κινητικής δραστηριότητας.
  • Συμπτώματα του πρώτου σταδίου είναι η εξασθένιση της κριτικής ικανότητας, της μάθησης και αφομοίωσης νέων πληροφοριών, η λησμοσύνη, η μειωμένη επίγνωση, οι ήπιες δυσκολίες στην εύρεση λέξεων, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι δυσκολίες να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σεκαθημερινά προβλήματα, η αδυναμία εκτέλεσης υπολογισμών, η απώλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση αντικειμένων, η επανάληψη ερωτήσεων ή προτάσεων και ένας μικρού βαθμού αποπροσανατολισμός, η άγνοια των κανόνων κοινωνικής αγωγής, το ότι το άτομο γίνεται παθητικό και ανταποκρίνεται λιγότερο απ’ ό,τι συνήθως ή γίνεται και καχύποπτο και ευέξαπτο και παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρωσης.
  • Συμπτώματα του δευτέρου σταδίου είναι η σοβαρή δυσκολία στο χειρισμό σύνθετων ζητημάτων, η επιδείνωση της μνήμης, η όλο και περισσότερο άστοχη χρήση λέξεων, η απώλεια των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, οι αλλαγές στην προσωπικότητα και η ανάπτυξη εκνευρισμού, η αδυναμία να αναγνωρίσει οικεία αντικείμενα, μακρινά μέλη της οικογένειας ή φίλους, η δυσκολία στην επικοινωνία, η απώλεια των ικανοτήτων προσανατολισμού, η αδυναμία να βρει το δρόμο σε γνωστά μέρη και η εμφάνιση ψευδαισθήσεων.
  • Συμπτώματα του τρίτου σταδίου είναι ότι ο ασθενής καταλήγει κλινήρης, έχει ακράτεια, δεν καταλαβαίνει και δε μιλά.

Ενέργειες:

  • Αναγνώρισε την κατάσταση παρατηρώντας τα συμπτώματα και ζήτα την ιατρική βοήθεια ειδικού.
  • Εναρμονίσου με τις ανάγκες των ασθενών.
  • Φρόντισε για ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς αντικείμενα που δημιουργούν αναταραχή στον ασθενή.
  • Δημιούργησε ήπιας μορφής ασκήσεις πνευματικής τόνωσης.
Scroll to Top