Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

στους Δήμους Πατρέων και Αιγιαλείας.

Η Φροντίδα Ζωής Ε.Ε. ως πρωτοπόρος στις υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, είναι συμβεβλημένη από το 2013 με τον ΕΦΚΑ (με την υπ αρ. σύμβαση 4660/20-13.02.2013) για το πρόγραμμα «Kατ’ Οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» στους Δήμους Πατρέων και Αιγιαλείας.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, με ένα ολοκληρωμένο εύρος παροχής υπηρεσιών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΝΑΤ, του Δημοσίου καθώς και συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι αναφερόμενα κριτήρια επιλογής.

Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων

α) Να έχουν Πιστοποίηση Αναπηρίας 67% και άνω, σε ισχύ.

β) Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα,

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 7.715 €

δ) Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών,

ε) Δεν λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας, ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ωφελούμενων στο πρόγραμμα αναθεωρούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού του και με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής αλλά διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους δικαιούχους του προγράμματος αφορούν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (όπως ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, συνοδεία ωφελούμενων σε διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.), υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας (π.χ. μέτρηση πίεσης, σακχάρου, σφυγμών, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.) καθώς και υπηρεσίες οικιακής βοήθειας, όπως διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας της οικίας, ψώνια, ντύσιμο κ.λπ. Ειδικότερα, σε κάθε ωφελούμενο θα παρέχονται υπηρεσίες 10 ωρών μηνιαίως, με συχνότητα δύο επισκέψεων τουλάχιστον την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610222612 (υπεύθυνος επικοινωνίας κος Μαγκαφάς Παναγιώτης)

Scroll to Top